Witamy w kredihocasi!

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania ze strony internetowej kredihocasi, znajdującej się pod adresem kredihocasi.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj używania kredihocasi, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnie z warunkami Firmy. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni jest traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka
Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do kredihocasi, zgodziłeś się używać plików cookie zgodnie z Polityką prywatności kredihocasi.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie określono inaczej, kredihocasi i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na kredihocasi. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z kredihocasi do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiał z kredihocasi
Sprzedawaj, wynajmuj lub sublicencjonuj materiały od kredihocasi
Reprodukować, powielać lub kopiować materiał z kredihocasi
Redystrybuuj treści z kredihocasi

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków i Generatora Polityki Prywatności.

Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. kredihocasi nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii kredihocasi, jego agentów i / lub podmiotów powiązanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, kredihocasi nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarze na tej stronie stronie internetowej.

kredihocasi zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do umieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz kredihocasi niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści
Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o łącze od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych;
witryny społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.
Zatwierdzimy prośby o umieszczenie łączy od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak kredihocasi; oraz (d) odsyłacz znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do kredihocasi. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Korzystając z naszej nazwy firmy; lub
Poprzez użycie połączonego lokalizatora zasobów; lub
Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.
Zabrania się wykorzystywania logo kredihocasi lub innych grafik do umieszczania linków w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames
Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

  • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
  • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
  • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
  • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.